KATSAYILAR

 

01/01/2024 - 30/06/2024 ARASI
(5.01.2024 tarih ve 27998389-010.06.02- 2774790sayılı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü genelgesiyle belirlenen rakamlara göre)

Katsayı                       : 0,760871

Taban Aylık Katsayı : 11,909083

 Yan Ödeme Katsayı : 0,241297
Çocuk Yardımı  :(
6 yaş üstü:190,22 TL)
                       ( 0-6 yaş arası :380,44 TL )
Aile Yardımı                          : 1.729,46 TL

 (657,926 ve 2914 sayılı Kanunlara tabi olarak çalışanlar için,gelir vergisi istisnası uygulanacaktır.)

1/7/2024 - 31/12/2024 ARASI
(tarih ve 27998389-010.06.02-sayılı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü genelgesiyle belirlenen rakamlara göre)

Katsayı                             : 

Taban Aylık Katsayı       :  

 Yan Ödeme Katsayı       
Çocuk Yardımı   :( 6 yaş üstü: TL)

                          (0-6 yaş arası:  TL)
Aile Yardımı                    : TL  

 (657,926 ve 2914 sayılı Kanunlara tabi olarak çalışanlar için,gelir vergisi istisnası uygulanacaktır.)

 

S.S.K. TABAN - TAVAN RAKAMLARI

 

1 OCAK   2024 - 31 ARALIK 2024 ARASI
SSK Tavan:…………..150.018,90 TL.       Günlük :…………. 5.000,63 TL
.
SSK Taban :....……….20.002,50  TL.      Günlük :........……… 666,75 TL.

 

2024 YILI ASGARİ ÜCRET

 

1 OCAK 2024 - 31 ARALIK 2024 Arası …………………. 20.002,50 TL

 

 

KIDEM TAZMİNATI

 

1.1.2006 -30.6.2006 ARASI
  1.770,63 YTL.
1.7.2006 -31.12.2006 ARASI
           1.857,44 YTL.(2006/10971 Sayılı BKK.gereği)
1.1.2007 - 30.6.2007 ARASI
  1.960,69 YTL.
1.7.2007 - 31.12.2007 ARASI
   2.030,20 YTL.

1.1.2008 - 30.6.2008 ARASI
    2.087,92 YTL.

1.7.2008 - 31.12.2008 ARASI
  2.173,19 YTL.
1.1.2009 - 30.6.2009 ARASI
    2.260,05 TL.

1.7.2009 - 31.12.2009 ARASI
  2.365,16 TL.
1.1.2010 - 30.6.2010 ARASI
    2.427,04 TL.
1.7.2010 - 31.12.2010 ARASI
    2.517,01 TL.
1.1.2011 - 30.6.2011 ARASI
    2.623,23 TL.
1.7.2011 - 31.12.2011 ARASI
    2.731,85 TL.
1.1.2012 - 30.6.2012 ARASI
    2.917,27 TL.
1.7.2012 - 31.12.2012 ARASI
    3.033,98 TL.
1.1.2013 - 30.6.2013 ARASI
    3.129,25 TL.
1.7.2013 - 31.12.2013 ARASI
    3.254,44 TL.
1.1.2014 - 31.12.2014 ARASI
    3.438,22 TL.
1.1.2015 - 30.06.2015 ARASI
    3.541,37 TL.
1.7.2015 - 31.08.2015 ARASI
    3.709,98 TL.
1.09.2015 - 31.12.2015 ARASI
    3.828,37 TL. (27/8/2015 RG. 2015/8057 sy.BKK)
1.1.2016 - 30.06.2016 ARASI
    4.092,53 TL.
1.7.2016 - 31.12.2016 ARASI
    4.297,21 TL.

1.1.2017 - 30.06.2017 ARASI
    4.426,16 TL.

1.7.2017 -31.12.2017 ARASI
    4.732,48 TL
1.1.2018 - 30.06.2018 ARASI
    5.001,76 TL.
1.7.2018 - 31.12.2018 ARASI

    5.434,42 TL.

01.01.2019 -30.06.2019 ARASI

6.017,60 TL

01.07.2019 – 31.12.2019 ARASI
6.379,86 TL

01.01.2020 -30.06.2020 ARASI

6.730,15 TL

01.07.2020-31.12.2020 ARASI

7.117,17 TL

01.01.2021-30.06.2021 ARASI

7.638,96 TL

01.07.2021-31.12.2021 ARASI 

8.284,51 TL

01.01.2022-30.06.2022 ARASI

10.848,59 TL

01.07.2022-31.12.2022 ARASI

15.371,40 TL
01.01.2023-30.06.2023 ARASI
19.982,83 TL

01.07.2023-31.12.2023 ARASI

23.489,83 TL

01.01.2024 tarihinden itibaren

35.058,58 TL
 

 

YEMEK, ÇOCUK, AİLE YARDIMLARINDA SSK MUAFİYETİ (1.1.2024-31.12.2024)


Günlük Yemek Muafiyeti: 157,69 TL - Aylık Aile Muafiyeti:2.000,25 TL
Aylık Çocuk Muafiyeti (2 Çocuğa kadar çocuk başı): 400,05 TL


 

 

ÖZEL SAĞLIK ve BİREYSEL EMEKLİLİK SİGORTA ÖDEMELERİNDE SSK MUAFİYETİ


(1.1.2024 - 31.12.2024)
6.000,75 TL

 


2024 YILINDA ELDE EDİLEN GELİRLERE UYGULANACAK VERGİ DİLİMLERİ :(GVK TEB.324)

110.000 TL’ye kadar…… ………………………………………………………........…..% 1
5
230.000 TL’nin 110.000 TL’si için 16.500 TL, fazlası ……   ..........………........………% 20
580.000 TL’nin 230.000 TL’si için 40.500 TL, (Ücret Gelirlerinde 870.000 TL'nin 230.000 TL'si için 40.500 TL), fazlası ………………..……………………………….…..….........% 27
3.000.000 TL’nin 580.000 TL’si için 135.000 TL,(Ücret Gelirlerinde 3.000.000 TL’nin 870.000 TL’si için 213.300 TL), fazlası ….…………........………………………............ %35
3.000.000 TL'den fazlasının 3.000.000 TL'si için 982.000 TL,
(Ücret Gelirlerinde 3.000.000 TL'den fazlasının 3.000.000 TL'si için 958.800 TL)fazlası:% 40


 


ÜCRETLİLERDEN KESİLEN DAMGA VERGİSİ ORANI
:………………Binde 7,59


 


2024 YILI  HİZMET ERBABI GÜNLÜK YEMEK BEDELİ İSTİSNA TUTARI (01.01.2024-31.12.2024 arası) 
(GVK.Md.23/8)……………………………………………………………………………….... 170,00TL

2024 YILI HİZMET ERBABI GÜNLÜK YOL BEDELİ İSTİSNA TUTARI (01.01.2024-31.12.2024 arası)
(GVK.Md.23/10)......................................................................................................................................... 88,00TL


 

 

GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN GEÇİCİ VERGİ ORANI : ………. % 15

 

 


KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN GEÇİCİ VERGİ ORANI

2024 yılı için ……………………………….....................................................................................…….. %25


 

 

 


AMORTİSMANA TABİ İKT. KIYMET. ASGARİ TUTAR
.........1.1.2024'den itibaren ………......6.900,00TL
 

 

 


PERAKENDE SATIŞ FİŞİ VE YAZARKASA FİŞİ DÜZENLENMESİNDE AZAMİ TUTAR

(1.1.2024'dan itibaren)………………………………………………………………………….........6.900,00TL


 


AMME ALACAKLARINA UYGULANACAK GECİKME FAİZİ ORANLARI
14.11.2023 den itibaren aylık…………………………….…………………………………………….…….%3,5


 


AMME ALACAKLARINA UYGULANACAK TECİL FAİZİ ORANLARI

14.11.2023 tarihinden itibaren yıllık…………………………..………………………………………....%36


 


ENGELLİLİK İNDİRİMİ (2024 YILI)(GVK Tebliğ 324    )


1. DERECE ENGELLİLER İÇİN: 6.900,00TL
2.DERECE ENGELLİLER İÇİN: 4.000,00TL
3.DERECE ENGELLİLER İÇİN: 1.700,00TL

 

 


İŞTEN ÇIKIŞ KODLARI


01        Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi
02        Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi
03        Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa)
04        Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi
05        Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi
08        Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme
09        Malulen emeklilik
10        Ölüm
11        İş kazası sonucu ölüm
12        Askerlik
13        Kadın işçinin evlenmesi
14        Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması
15        Toplu işçi çıkarma
16        Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli
17        İşyerinin kapanması
18        İşin sona ermesi
19        Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır.
Tekrar başlatılmayacaksa "4" nolu kod

             kullanılır)
20        Kampanya bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa "4" nolu

             kod kullanılır)
21        Statü değişikliği
22        Diğer nedenler
23        İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih
24        İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih
25        İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih
26        Disiplin kurulu kararı ile fesih
27        İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih
28        İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih
30        Vize süresinin bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa "4" nolu

             kod kullanılır)
31        Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru

            dışında fesih
32        4046 sayılı Kanunun 21 inci maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesih
33        Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi
34        İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih
35        6495 SK nedeniyle devlet memurluğuna geçiş

36        K.H.K. ile işyerinin kapatılması

37        K.H.K. Kamu görevinden çıkarma

38        Doğum nedeniyle işten ayrılma

39        696 KHK ile Kamu işçiliğine geçiş

40        696 KHK ile Kamu işçiliğine geçirilmemesi sebebiyle çıkış

41        Resen işten ayrılış bildirgesi düzenlenenler

42        İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar          kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması

43        İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarfetmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması

44        İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması

45        İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi yada işyerinde bu maddeleri kullanması

46        İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması

47        İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi

48        İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki  defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi

49        İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi

50        İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması

  

EKSİK GÜN NEDENLERİ01    İstirahat                                                        13              Diğer nedenler
02       -                                                                 14                     -
03    Disiplin cezası                                              15              Devamsızlık
04    Gözaltına alınma                                          16              Fesih tarihinde çalışmamış
05    Tutukluluk                                                    17              Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma
06    Kısmi istihdam                                              18              Kısa çalışma ödeneği
07    Puantaj kayıtları                                            19              Ücretsiz doğum izni
08    Grev                                                               20              Ücretsiz yol izni
09    Lokavt                                                           21              Diğer ücretsiz izin
10    Genel hayatı etkileyen olaylar                      22              5434 SK.Ek 76 GM 192                             

11    Doğal afet                                                     23             Yarım Çalışma ödeneği                                  

12    Birden fazla                                                  24             Yarım çalışma ödeneği ve diğer nedenler

25     Diğer belge/kanun türlerinden gün tamamlama   
26     Kısmi istihdama izin verilen yabancı uyruklu sigortalı

27     Kısa çalışma ödeneği ve diğer nedenler

28     Pandemi ücretsiz izin (4857 geçici 10 md)

29     Pandemi ücretsiz izin (4857 geçici 10 md) ve diğer nedenler 

GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA EDİLECEK
GÜNDELİK HARCIRAH TUTARLARI
1/1/2024-  30/06/2024

Aylık Brüt 19.137,36TL ve yukarısı için günlük ……………………….........480,00TL.
Aylık Brüt 19.000,40TL ila 19.137,35TL arasında olanlara günlük….............465,00TL.
Aylık Brüt 17.783,01TL ila 19.000,39TL arasında olanlara günlük ……........435,00TL.
Aylık Brüt 15.652,57TL ila 17.783,00TL arasında olanlara günlük ................420,00TL.
Aylık Brüt 12.605,28TL ila 15.652,56TL arasında olanlara günlük… ............405,00TL.
Aylık Brüt 12.605,27TL dan daha aşağı olanlara günlük   ……………..........400,00 TL.

         657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 202 nci maddesi gereğince verilmekte olan çocuk Yardımındaki sayı sınırlaması;2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 28/4 maddesi gereğince 15/1/2010 tarihinden itibaren kaldırılmıştır.