KATSAYILAR

 

01/01/2021 - 30/06/2021 ARASI
(06.01.2021 tarih ve 27998389-010.06.02-11638 sayılı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü genelgesiyle belirlenen rakamlara göre)

Katsayı  : 0,165786

Taban Aylık Katsayı:2,594917 

 Yan Ödeme Katsayı :0,052576
Çocuk Yardımı  :(
6 yaş üstü:
41,45 TL)
                          ( 0-6 yaş arası:82,89 TL )
Aile Yardımı :376,83 TL

 (657,926 ve 2914 sayılı Kanunlara tabi olarak çalışanlar için,gelir vergisi istisnası uygulanacaktır.)

1/7/2021 - 31/12/2021 ARASI
(tarih ve sayılı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü genelgesiyle belirlenen rakamlara göre)

Katsayı                             : 

Taban Aylık Katsayı       :  

 Yan Ödeme Katsayı      
Çocuk Yardımı   :( 6 yaş üstü:  TL)

                               (0-6 yaş arası: TL)
Aile Yardımı                    : TL  

 (657,926 ve 2914 sayılı Kanunlara tabi olarak çalışanlar için,gelir vergisi istisnası uygulanacaktır.)

 

S.S.K. TABAN - TAVAN RAKAMLARI

 

1 OCAK   2021 - 31 ARALIK 2021 ARASI
SSK Tavan:…………..26.831,40 TL.       Günlük :…………. 894,38 TL
.
SSK Taban :…………...  3.577,50  TL.      Günlük : …..……… 119,25 TL.

 

2021 YILI ASGARİ ÜCRET

 

1OCAK 2021 - 31 ARALIK 2021 Arası …………………. 3.577,50 TL

 

 

KIDEM TAZMİNATI

 

1.1.2006 -30.6.2006 ARASI
  1.770,63 YTL.
1.7.2006 -31.12.2006 ARASI
           1.857,44 YTL.(2006/10971 Sayılı BKK.gereği)
1.1.2007 - 30.6.2007 ARASI
  1.960,69 YTL.
1.7.2007 - 31.12.2007 ARASI
   2.030,20 YTL.

1.1.2008 - 30.6.2008 ARASI
    2.087,92 YTL.

1.7.2008 - 31.12.2008 ARASI
  2.173,19 YTL.
1.1.2009 - 30.6.2009 ARASI
    2.260,05 TL.

1.7.2009 - 31.12.2009 ARASI
  2.365,16 TL.
1.1.2010 - 30.6.2010 ARASI
    2.427,04 TL.
1.7.2010 - 31.12.2010 ARASI
    2.517,01 TL.
1.1.2011 - 30.6.2011 ARASI
    2.623,23 TL.
1.7.2011 - 31.12.2011 ARASI
    2.731,85 TL.
1.1.2012 - 30.6.2012 ARASI
    2.917,27 TL.
1.7.2012 - 31.12.2012 ARASI
    3.033,98 TL.
1.1.2013 - 30.6.2013 ARASI
    3.129,25 TL.
1.7.2013 - 31.12.2013 ARASI
    3.254,44 TL.
1.1.2014 - 31.12.2014 ARASI
    3.438,22 TL.
1.1.2015 - 30.06.2015 ARASI
    3.541,37 TL.
1.7.2015 - 31.08.2015 ARASI
    3.709,98 TL.
1.09.2015 - 31.12.2015 ARASI
    3.828,37 TL. (27/8/2015 RG. 2015/8057 sy.BKK)
1.1.2016 - 30.06.2016 ARASI
    4.092,53 TL.
1.7.2016 - 31.12.2016 ARASI
    4.297,21 TL.

1.1.2017 - 30.06.2017 ARASI
    4.426,16 TL.

1.7.2017 -31.12.2017 ARASI
    4.732,48 TL
1.1.2018 - 30.06.2018 ARASI
    5.001,76 TL.
1.7.2018 - 31.12.2018 ARASI

    5.434,42 TL.

01.01.2019 -30.06.2019 ARASI

6.017,60 TL

01.07.2019 – 31.12.2019 ARASI
6.379,86 TL

01.01.2020 -30.06.2020 ARASI

6.730,15 TL

01.07.2020-31.12.2020 ARASI

7.117,17 TL

01.01.2021 den itibaren

7.638,96 TL
 

 

YEMEK, ÇOCUK, AİLE YARDIMLARINDA SSK MUAFİYETİ (1.1.2021-31.12.2021)


Günlük Yemek Muafiyeti: 7,16 TL - Aylık Aile Muafiyeti: 357,75 TL
Aylık Çocuk Muafiyeti (2 Çocuğa kadar çocuk başı): 71,55 TL


 

 

ÖZEL SAĞLIK ve BİREYSEL EMEKLİLİK SİGORTA ÖDEMELERİNDE SSK MUAFİYETİ


(1.1.2021 - 31.12.2021)
1.073,25 TL

 


2021 YILINDA ELDE EDİLEN GELİRLERE UYGULANACAK VERGİ DİLİMLERİ :(GVK TEB. 313   )

24.000 TL’ye kadar…………………………………………………………………..% 1
5
53.000 TL’nin 24.000 TL’si için 3.600 TL, fazlası …………………………………% 20
130.000 TL’nin 53.000 TL’si için 9.400 TL, (Ücret Gelirlerinde 190.000 TL'nin 53.000 TL'si için 9.400 TL), fazlası …………………………………………………….…..…% 27
 650.000 TL’nin 130.000 TL’si için 30.190 TL,(Ücret Gelirlerinde 650.000 TL’nin 190.000 TL’si için 46.390 TL), fazlası ……………………………………………………….. %35
650.000 TL'den fazlasının 650.000 TL'si için 212.190 TL,
(Ücret Gelirlerinde 650.000 TL'den fazlasının 650.000 TL'si için 207.390 TL), fazlası:% 40


 


ÜCRETLİLERDEN KESİLEN DAMGA VERGİSİ ORANI
:………………Binde 7,59


 


2021 YILI  HİZMET ERBABI GÜNLÜK YEMEK BEDELİ İSTİSNA TUTARI
(GVK.Md.23/8):.25 TL


 

 

GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN GEÇİCİ VERGİ ORANI : ………. % 15.

 

 


KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN GEÇİCİ VERGİ ORANI

7061 sayılı kanun 91 md istinaden 2018-2019-2020 yılları için …………………………………….. %22


 

 

 


AMORTİSMANA TABİ İKT. KIYMET. ASGARİ TUTAR
.........1.1.2021'den itibaren …………..1.500 TL
 

 

 


PERAKENDE SATIŞ FİŞİ VE YAZARKASA FİŞİ DÜZENLENMESİNDE AZAMİ TUTAR

(1.1.2021'dan itibaren)………………………………………………………………………… 1.500 TL


 


AMME ALACAKLARINA UYGULANACAK GECİKME FAİZİ ORANLARI
30.12.2019 den itibaren aylık…………………………….…………………………………………….…….%1,6


 


AMME ALACAKLARINA UYGULANACAK TECİL FAİZİ ORANLARI

30.12.2019 tarihinden itibaren yıllık…………………………..………………………………………....%15


 


ENGELLİLİK İNDİRİMİ (2021 YILI)(GVK Tebliğ   313  )


1. DERECE ENGELLİLER İÇİN: 1.500 TL
2.DERECE ENGELLİLER İÇİN: 860 TL
3.DERECE ENGELLİLER İÇİN: 380 TL

 

 


İŞTEN ÇIKIŞ KODLARI


01        Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi
02        Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi
03        Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa)
04        Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi
05        Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi
08        Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme
09        Malulen emeklilik
10        Ölüm
11        İş kazası sonucu ölüm
12        Askerlik
13        Kadın işçinin evlenmesi
14        Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması
15        Toplu işçi çıkarma
16        Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli
17        İşyerinin kapanması
18        İşin sona ermesi
19        Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır.
Tekrar başlatılmayacaksa "4" nolu kod

             kullanılır)
20        Kampanya bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa "4" nolu

             kod kullanılır)
21        Statü değişikliği
22        Diğer nedenler
23        İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih
24        İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih
25        İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih
26        Disiplin kurulu kararı ile fesih
27        İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih
28        İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih
30        Vize süresinin bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa "4" nolu

             kod kullanılır)
31        Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru

            dışında fesih
32        4046 sayılı Kanunun 21 inci maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesih
33        Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi
34        İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih
35        6495 SK nedeniyle devlet memurluğuna geçiş

36        K.H.K. ile işyerinin kapatılması

37        K.H.K. Kamu görevinden çıkarma

38        Doğum nedeniyle işten ayrılma

39        696 KHK ile Kamu işçiliğine geçiş

40        696 KHK ile Kamu işçiliğine geçirilmemesi sebebiyle çıkış

41        Resen işten ayrılış bildirgesi düzenlenenler

42        İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar          kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması

43        İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarfetmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması

44        İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması

45        İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi yada işyerinde bu maddeleri kullanması

46        İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması

47        İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi

48        İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki  defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi

49        İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi

50        İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması

  

EKSİK GÜN NEDENLERİ01    İstirahat                                                        13              Diğer nedenler
02       -                                                                 14                     -
03    Disiplin cezası                                              15              Devamsızlık
04    Gözaltına alınma                                          16              Fesih tarihinde çalışmamış
05    Tutukluluk                                                    17              Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma
06    Kısmi istihdam                                              18              Kısa çalışma ödeneği
07    Puantaj kayıtları                                            19              Ücretsiz doğum izni
08    Grev                                                               20              Ücretsiz yol izni
09    Lokavt                                                           21              Diğer ücretsiz izin
10    Genel hayatı etkileyen olaylar                      22              5434 SK.Ek 76 GM 192                             

11    Doğal afet                                                     23             Yarım Çalışma ödeneği                                  

12    Birden fazla                                                  24             Yarım çalışma ödeneği ve diğer nedenler

25     Diğer belge/kanun türlerinden gün tamamlama   
26     Kısmi istihdama izin verilen yabancı uyruklu sigortalı

27     Kısa çalışma ödeneği ve diğer nedenler

28     Pandemi ücretsiz izin (4857 geçici 10 md)

29     Pandemi ücretsiz izin (4857 geçici 10 md) ve diğer nedenler 

GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA EDİLECEK
GÜNDELİK HARCIRAH TUTARLARI
1/1/2021-  30/06/2021

Aylık Brüt 4.169,88 TL ve yukarısı için günlük ………………………73,50 TL.
Aylık Brüt 4.140,04 TL ila 4.169,87 TL arasında olanlara günlük….....61,65 TL.
Aylık Brüt 3.775,31 TL ila 4.140,03 TL arasında olanlara günlük ……57,55 TL.
Aylık Brüt 3.311,11 TL ila 3.775,30 TL arasında olanlara günlük …....54,05 TL.
Aylık Brüt 2.746,61 TL ila 3.311,10 TL arasında olanlara günlük…….47,65 TL.
Aylık Brüt 2.746,60 TL  dan daha aşağı olanlara günlük   ……………..46,35TL.

         657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 202 nci maddesi gereğince verilmekte olan çocuk Yardımındaki sayı sınırlaması;2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 28/4 maddesi gereğince 15/1/2010 tarihinden itibaren kaldırılmıştır.